Pressemelding: Agapekirka blir Hillsong

 

Søndag 14. januar ble det lansert at Agapekirka i Ålesund blir en del av Hillsong Norway.

Det har over en lengre periode vært dialog mellom Agapekirka og Hillsong, og i desember stemte et overveldende flertall i Ålesund-forsamlingen for å bli en del av menigheten som siden oppstarten i Sydney på 80-tallet har vokst til å bli en global kirke.

 

– Vi har alltid hatt nær relasjon med Hillsong Church og hentet inspirasjon både fra det som skjer globalt og her i Norge. Vi gleder oss over å nå bli en del av en kirke med en lokal, nasjonal og global visjon. Dette er en stor ære for oss som forsamling, og vi tror det vil være til velsignelse for oss og den delen av landet vi bor i, sier Trine og Adrian Westbrook, som har vært pastorer i Agapekirka og nå blir lokale pastorer i Hillsong Ålesund.

 

De understreker ønsket om å være til velsignelse for alt Guds folk i Ålesund og omegn.

 

– Vår lidenskap er – sammen med alle andre flotte menigheter i vår region – å nå flest mulig mennesker med evangeliet om Jesus, sier de.

 

Gode prosesser

For Hillsongs del er innlemmelsen av Agapekirka et resultat av nær relasjon over tid og gode prosesser.

– Vi har ikke et generelt mål om å ta over andre kirker, men vi har hatt god relasjon med Agapekirka over lengre tid, så dette var et naturlig neste steg etter grundige prosesser og samtaler. Vårt hjerte er å bygge Guds rike, og vi er så glade for å ha Trine og Adrian Westbrook og denne flotte forsamlingen med på laget, uttrykker Brit og Jostein Krogedal, leadpastorer i Hillsong Norway.

 

Både Agapekirka og Hillsong er fra før, og vil fortsatt være, en del av Pinsebevegelsen i Norge.