Vi er så takknemlig for at du vil være med oss de neste 30 dagene når vi setter fokus på påsken sammen.

I Norge har vi mange flotte tradisjoner, og påske innebærer for mange kvikklunsj, påskekrim, ski på fjellet og appelsiner. Vårt ønske som kirke er å skape en ny tradisjon som holdes høyere enn alle disse flotte tradisjonene, nemlig at påsken er den største fest og feiring vi har i løpet av året. Leseplanen ”For så høyt elsket Gud” er en måned med korte andakter der vi sammen setter fokus på påskebudskapet og hvordan det påvirker våre liv.

Et skriftsted som vi opplever som et gjennomgående tema for 2016 i Agapekirka er Salme 119:105 og det sier at Guds ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Vi tror at Guds ord vil gi oss en ny lidenskap for årets største feiring – Påsken – i løpet av de neste 30 dagene!

Som en kirke ønsker vi at påskefeiringen blir en skikkelig fest. En fest fordi Jesus har seiret over døden og tatt på seg alle våre synder og sykdom, og samtidig gjort det mulig for oss å ha et levende forhold med Gud.

Jesus er et bilde på vår usynlige Gud. Han viser Guds kjærlighet til menneskeheten. Han viser oss den nåde som finnes hos Gud. Og Han viser oss det liv som Gud ønsker at vi skal leve.

Begynn hver dag med å lese den avsatte del av skriften før du leser videre på andakten som vi har skrevet relatert til dagens lesing. Ta gjerne å notere dine egne tanker rundt det du har lest fra bibelen. Vi tror at Gud vil vise deg nye ting i sitt ord.

Du vil også finne fire felles bønne emner som vi skal fokusere på de neste 30 dagene. De kommer på slutten av teksten hver dag. Bli med oss å be at Gud svarer oss på disse!

Vi gleder oss til å reise sammen med deg gjennom påskebudskapet!

Oppstart er 28. Februar 2016.

 

Much love
Adrian og Trine Westbrook
Hovedpastor Agapekirka