Agapekirka bygger på to viktige pillarer: Gudstjenesten på søndagene (det store fellesskapet), og Connect-grupper (smågrupper) på ukedager. Vi tror at det kristne livet først og fremst leves ut i hverdagen, og derfor er både gudstjenestene og Connect-gruppene like viktige for å utruste mennesker til etterfølgelse av Jesus.

De fleste Connect-gruppene møtes annenhver uke, og dersom du ønsker å være med i en gruppe kan du ta kontakt på connect@agapekirka.no eller fylle ut et kontaktkort i kirka.