28.Feb 2016

Jesus var alene og ba…..

Dagens lesevers:  Lukas 9:18-22

Midt i den travleste tiden og de viktigste årene av hans liv på jorden, forstår Jesus viktigheten av å skape tid der han var alene og ba. Vi ser gjennom det nye testamentet at Jesus ofte dro vekk fra andre mennesker for å være alene med sin Far, vår Gud. Han var så overgitt til dette at til og med hans disipler kom frustrert til han en dag fordi han har sneket seg vekk enda en gang for å be. (Markus 1:35)

Jeg vil påstå at å finne tid alene til bønn er essensielt for oss som etterfølgere av Jesus. Å skape tid i hverdagen til å være alene med Gud er en nødvendighet.

Vi som er så heldig å leve i 2016 er også privilegert til å ha bibelen som viser oss hvem Gud er og hva Han har gjort for oss. Å ta tid alene med bibelen og bønn og noe av det mest dyrebare vi kan bruke tiden på i løpet av en dag. I dag begynner du kanskje en ny vane med å lese Guds ord daglig, gjennom leseplanen de neste 30 dagene. Det du gjør er en god ting og jeg tror dette kan føre til en livgivende og forvandlende endring i din vandring med Gud. Hvorfor ikke også bruke 5 minutter ekstra etter denne leseplanen til å be og bruke tid med din himmelske Far.

Kanskje føler du at du har det for travelt til å be? Da ønsker jeg å oppmuntre deg med at du har det for travelt til ikke å be.

 

Much love
Adrian Westbrook

 

I Agapekirka tror vi at Guds mirakuløse og skapende kraft forløses gjennom bønn. Ved håndspåleggelse og forbønn vil vi se Guds kraft manifestert til tegn, under og mirakler og frigjøring av gaver.

I vår hverdag og når vi samles er bønn kraftkilden som leder våre valg og styrker vår tro. (Matteus 7: 7-11).

 

Bønne emner for de neste 30 dager

  • En ny lidenskap for og åpenbaring fra bibelen
  • Din familie og venner.
  • Ledere i din kirke.
  • Mennesker skal bli frelst og lagt til kirken