8. mars

Guds Visdom

Dagens lesevers: Markus 12:13 – 27

Fariseerne prøvde stadig å fange Jesus i ord. De ville få noe på Ham – noe de kunne anklage Ham for. Men det var sannelig ikke enkelt – og ved flere anledninger initierte de situasjoner selv – slik at de kunne få Ham til å falle.

I dagens skriftsted kan vi lese hvordan de prøvde å fange Jesus i ord ved å stille spørsmål vedrørende om det var riktig å betale skatt til keiseren eller ikke. Så hva skjer her?

Vel – hvis Jesus hadde svart ”Nei, det skal du ikke” – så ville de anklage ham fremfor Pontius Pilatus for å bryte Romers lov. Og hvis Han hadde sagt ”Ja, du skal betale skatt til Cesar” – så ville de sagt til Ham: ”Ser du – du er med dem – den romerske okkupasjonsmakten”.

Men så ser vi hvordan Jesus med sin fantastiske visdom svarer dem – og de blir helt stille.

Gud ønsker å gi deg ord og visdom for enhver situasjon du møter. Enten det handler om hva du skal si eller hva du skal gjøre – så vil Han gi deg visdom til å håndtere situasjonen.

Så be Gud om å la visdoms Ånd fungere i deg. Husk, en som er større enn Salomo – Jesus – bor i deg! Han er Guds visdom. Han er ved Faderens høyre hånd og Han ønsker å være din visdom i alle kriser i livet – i alle situasjoner du møter – hver dag!

Og så sier Jesus noe veldig interessant i vers 26-27. Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes Gud. Som kristen så vil du aldri oppleve død, du går bare fra en realitet over i en annen. De som har gått foran oss er like levende – ja, mer levende enn vi er i dag. Dette er trøstende ord – når vi sørger over våre tapte, når vi tenker på dem som har gått bort. De er i live – mer levende enn noen gang!

 

Ha en velsignet dag!

Runar Andersen