11. mars 2016

Dagens lesevers:  Markus 14: 27-31

Kjente vers i dagens tekst – og for en stemning dette setter for hele situasjonen. Jesus var fullstendig klar over kjødets svakhet – Han visste at mennesket i seg selv ikke er i stand til å håndtere det åndelig trykket, frykten og fristelsene som kommer når situasjonen virkelig drar seg til.

Det som er fantastisk er at Jesus først informerer dem om hva som vil skje – de vil svikte Ham – fordi skriftene allerede har forutsagt dette. Men så sier Han at Han skal gå i forveien for dem til Galilea – etter at Han er oppstått.

Peter er som vanlig raskt ute – og kan garantere at selv om alle de andre tar anstøt – så skal han gå med Jesus hele veien. Han er sikker på seg selv – han er sterk i seg selv – og han vet med seg selv at han skal stå løpet ut – uansett!

Og selv når Jesus sier at Peter vil fornekte Ham, så nekter Peter enda mer: ”Om jeg så må dø sammen med Deg, skal jeg ikke fornekte Deg”.

Vi vet hva som skjer videre – og vi kan nok alle sette oss inn i Peters situasjon. Vi har veldig lett for å sette vår lit til vårt eget kjød. Og så faller vi – og så blir vi skuffet over oss selv; ”Hvordan i all verden kunne jeg gjøre noe sånt, si noe sånt, oppføre meg slik”. Men hvorfor er vi skuffet over oss selv? Jo, vi tror så lett at vi selv har kraften og styrken som skal til for å holde ut når de tøffe dagene kommer, de vanskelige fristelsene, de enkle snarveiene…

Men Jesus lærer oss noe veldig viktig – som også Paulus tok tak i stadig vekk – om å ikke sette sin lit til kjød – til vår egen kraft. Ikke sette oss i situasjoner som vi tror vi kan håndtere.

For setter du din lit til kjød – enten til deg selv, eller til at andre skal gjøre det for deg – så vil du bli skuffet. Paulus roset seg i sin svakhet – for når han var svak, da var han sterk!

Sett din lit til Jesus – Han vil aldri svikte deg. Han vil ta deg gjennom, sørge for deg og gi deg en vei ut av den vanskelige situasjonen, de tøffe tingene, fristelsen og frykten.

Bekjenn høyt for deg selv: Jesus er min rettferdighet – og jeg er Guds rettferdighet i Jesus Kristus!

 

Ha en nydelig dag

Runar Andersen