12. mars 2016

Dagens lesevers: Johannes 14

 

Vi har en mulighet hver morgen til å våkne opp og være takknemlig. Midt i en kaotisk morgen der vi gjør oss klar til å gå på jobb eller skole så kan vi velge å ære Gud.

I dag fokuserer vi på Johannes 14, som åpner og avsluttes med en kjærlig advarsel fra Jesus: «La ikke hjertet bli grepet av angst» (Joh 14: 1, 27). Dette er noe vi alle kan ta til oss tenker jeg.

Jesus visste hva han sa, og ble ikke overraskelse da disiplene ble forferdet. Jesus hadde fortalt dem at en av dem skulle forråde ham, deretter advarte han Peter og sa at han skulle fornekte ham tre ganger. (Joh 13: 36-38) Peter sa selv så trygt: «Jeg vil gi mitt liv for deg». (Han endte opp med å fornekte Jesus).

Peter kjente ikke sitt eget hjerte og vi kjenner heller ikke våre hjerter. Det eneste vi vet med sikkerhet er at våre hjerter blir lett urolige.

Jeg tror en av de mest utfordrende ting for disiplene var det faktum at Jesus skulle forlate dem (Joh 13:33). De hadde spørsmål, de ble forvirret, de visste ikke hva de skulle gjøre uten Jesus. Tenk; de trodde de skulle bli igjen uten Jesus. Kanskje trodde de at nå blir det ingen mektige mirakler lenger, ingen flere lignelser, ikke mer Jesus. OMG…jeg ville ha flippet ut også.

Jesus var alltid i stand til å roe hjertene til disiplene. Han gav dem seks forsikringer, forsikringer som hjelper oss som kristne i dag til ikke å la våre hjerter bli urolige.

  1. Du er på vei til himmelen – John 13:36 – 14: 6
  2. Du kjenner Faderen – Joh 14: 11- 17
  3. Du har privilegiet til å be – Johannes 14: 12-15
  4. Vi har den Hellige Ånd – Johannes 14: 16-18
  5. Vi opplever Faderens kjærlighet – Johannes 14: 19:24
  6. Du har fredens gave – Johannes 14: 25-31

Jeg håper disse løftene kan trøste hjerte ditt i dag, og gi deg visshet om at Gud er ved din side 😉

 

Gud velsigne deg

Morten Kalvø