14. mars 2016

Dagens lesevers: Johannes 14:15-31

Du har fått en Talsmann

Fantastiske vers i dagens skriftsted – som minner oss på at Jesus aldri vil forlate oss og aldri svikte oss. Jesus minnet stadig disiplene sine på hvorfor Han var kommet. At Han ville dø for verdens synd og oppstå. Men Jesus ville også forsikre disiplene om at de ikke ville bli igjen alene – som foreldreløse. JEG SKAL KOMME TIL DERE – sier Han.

Vi har fått Den Hellige Ånd – og Han bor i oss – i alle dem som tror på Jesus. Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ett. Det er derfor Jesus sier at HAN skal komme til oss. Når Den Hellige Ånd bor i oss – så bor Jesus i oss. Og når du har tatt imot Den Hellige Ånd – så sier Jesus i vers 16 at Han blir hos oss for evig! WOW!

Du trenger ikke gå rundt å være redd for å miste Den Hellige Ånd. I det gamle testamentet så var det slik at Den Hellige Ånd kom og gikk alt ettersom hvordan kongen eller profeten levde – hva de gjorde. Men Jesus sier at Den Hellige Ånd har kommet for å være i oss FOR ALLTID!

Videre sier Jesus i vers 26 at Den Hellige Ånd skal lære oss alle ting – og minne oss om alt som Jesus har sagt. Den Hellige Ånd er ikke i deg for å minne deg på synd og det du gjør galt – nei, Ånden er i deg for å minne deg på at du er rettferdiggjort i Kristus – og for å lede deg på den veien som Han har for deg.

Og så til slutt kjente vers – Guds fred – som Jesus har overlatt til oss. Ordet overlate her omhandler arv – det er en arv som Jesus har gitt til dem som tror på Han. Du kan selv velge å benytte deg av arven – eller la den ligge. Men du – benytt deg av arven din i dag! La ikke ditt hjerte forferdes og la det ikke gripes av frykt.

Du har fått en talsmann – Den Hellige Ånd – Jesus ba disiplene om å glede seg over at Han gikk bort og skulle sende Talsmannen – for da kan Jesus være så nær deg som det er mulig å komme – og Han vil aldri forlate deg!

Ha en nydelig dag i Guds nærvær – og en velsignet uke!

Runar Andersen