15.03.16

Dagens lesevers: Johannes 15:1-17

Bli i meg og min kjærlighet

I dag leser vi om Jesus som det sanne vintreet. Når jeg leser denne teksten så kjenner jeg en enorm takknemlighet. Takknemlighet til Gud for at jeg slipper å streve i egen kraft. At jeg slipper å prestere og produsere frukt og resultat i min egen menneskelige styrke. For den føles noen ganger ufattelig liten.

Uten Gud, kan vi ikke gjøre noe (v.5)!

Skriften i dag formaner oss: ”Bli i meg, så blir jeg i dere”. Kun ved å bli funnet i han og å la våre liv være koblet på Jesus, kan vi bære frukt som varer evig. For en fantastisk sannhet å minne hverandre om. Det handler ikke om hva vi kan gjøre, men hva GUD vil gjøre I og GJENNOM oss når vi velger å la vår gren være koblet på HAN som er kilden til alt liv.

I vers 11 taler Jesus om fullkommen glede. En glede som ikke kommer fra jordiske og materielle ting, selv dette også kan gi oss en viss form for kortvarig glede og ”lykkefølelse”. Fullkommen glede er fra Gud og kan kun mottas fra han. Jesus følte en fullkommen glede til tross for at han visste det som lå foran han; smerte, lidelse og død på korset. Med fullkommen glede, gitt fra Gud, var han villig til å være redskapet som gjorde det mulig for oss å få ha fellesskap med Gud.
Jeg vil oppmuntre deg i dag. Kjenner du deg sliten, frustrert eller føler du har mistet denne Gudgitte gleden? Den Gudgitte fullkomne gleden som istandsetter og utruster deg til å møte ulike omstendigheter med en styrke som KUN kommer fra Gud?
Ta noen minutter og uttrykk ditt hjerte og dine tanker til Gud. Han ønsker å møte deg. Koble deg på HAM som er det sanne vintreet, som gir deg alt du trenger til enhver tid.
På grunn av hans nåde trenger vi ikke å streve, men vi kan være og hvile i Ham.

 

Ha en velsignet dag!!
Trine Westbrook