16. mars 2016

Dagens lesevers: Johannes 15:18-27

 

Når verden hater dere

Vi er på et oppdrag! Vers 19 beskriver det slik: Jeg har jo utvalgt dere fra verden…’. Oppdraget er betrodd oss av ingen ringere enn Gud, Den Allmektige; skaper av himmel og jord. Han som holder hele universet i håndflaten sin….WOW!

Det er med andre ord et kjempe oppdrag – både viktig og enestående: ‘Gå derfor ut og gjør alle folk til disipler…’ Mat 28:18-20. Det vil kreve ALT av oss.

Alle som får et oppdrag vil oppleve at der finnes en motstander. Det gjelder I aller høyeste grad vårt oppdrag. Vår motstander er Djevelen. ‘El Diablo’ som han heter på spansk. Si det med litt innlevelse og så skjønner en at her kommer en med onde hensikter. Bibelen sammenligner han med en brølende løve (1 Pet 5:8). Og derfor forbereder Jesus oss på at vi vil møte på mennesker som vil hate oss på grunn av den vi representerer.

Men den som er i oss, Jesus, er større en den som er i verden, djevelen. Grunnen til at mennesker hater oss er fordi de enda ikke kjenner den som vi tjener. For NÅR våre naboer, arbeids kollegaer og de på skolen vår virkelig får bli kjent med Jesus da forandrer jo alt seg. Dette er vårt oppdrag! Og med hjelp fra Den Hellige Ånd kan vi frimodig og med kraft gå en ny dag i møte.

Hva kan jeg be Den Hellige Ånd om å hjelpe meg med i dag slik at oppdraget jeg har blitt betrodd skal komme et steg nærmere fullførelse?

 

Hilsen Morten Kalvø