17. mars 2016

Dagens lesevers:  Johannes 16:1-15 

 

I Johannes kapittel 16 kan vi lese om at Jesus deler budskapet om at Den Hellige Ånd skal komme. Deretter ser vi at Han forteller Han hvorfor og om hva dette betyr. Tenk hvilken sorg disiplene kanskje følte når Jesus forteller at Han skulle reise hjem til sin Far i himmelen. Men som Jesus har en tendens til å gjøre, så snur Han sorgen om til glede (Salme 30:12). Jesus forteller om en del av oppgavene til Den Hellige Ånd. Det står blant annet at Han skal overbevise verden om synd, eller vise verden hva synd er. Tenk at det ikke er vår jobb å overbevise verden om synd. Når vi leder et menneske til Jesus, så kan vi lede dem til Jesus akkurat slik som de er. Vi trenger ikke forandre dem, eller dømme dem eller fortelle dem hva de må slutte med før de kan bli frelst. Det er Den Hellige Ånd sin oppgave å overbevise om synd.

Jeg synes dette er et fantastisk skriftsted som formidler betydningen av Den Hellige Ånd og om hvor avhengig mennesker er av Den Hellige Ånd i vandringen med Jesus.

 

Det er en enorm glede å vite at Den Hellige Ånd fungerer i vår hverdag! I vers 13 står det at Han er Sannhetens Ånd. Den Hellige Ånd kan åpenbare Guds underfulle sannheter for oss. Det som er vanskelig å forstå i Guds ord kan bli åpenbart av Den Hellige Ånd. Takk Jesus for talsmannen, Sannhetens Ånd, Den Hellige Ånd! Jeg ønsker å oppmuntre dere i dag til å takke Gud for Den Hellige Ånd. Be om at Den Hellige Ånd skal tale til deg og gi deg oppmuntring, trøst, veiledning, åpenbaring og en opplevelse av Guds kjærlighet og nærvær i Jesu navn!

 

Kristoffer Godø