29. Februar

Dagens lesevers:

Tanker for det som Gud vil.

Det er så mye godt og utfordrerne vi kan lære fra dagens lesing!
Jeg oppmuntrer deg til å ta tid å skrive ned de ting du kjenner Gud taler til deg om, og tenke over det i løpet av dagen.

Det vi setter vår fokus på i dag er Markus 8:33.

Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

”Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil”, denne setningen utfordrer meg sterkt. Er mine tanker i linje med Guds tanke? Er måten jeg tenker på i tråd med det bibelen lærer oss?

Den eneste måten å forandre våre tanke til Guds tanke, er gjennom å lese bibelen. Den er full av visdom, oppmuntring og rettledning som vil forandre vårt liv. Bibelen er det noen kaller for livets håndbok. Den er ikke bare til for å bygge opp din kunnskap, men den er et redskap til å bruke i din hverdag. Romerne 12:2 sier Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Vår tanke blir fornyet til å være som Guds tanke gjennom å lese bibelen. Når vi lar bibelen være det som vi bygger våre tanker på, blir vårt sinn fornyet.

Derfor er det å være med på en slik leseplan gjennom påskebudskapet viktig for din personlige vandring med Gud. Jeg tror det vil fornye ditt sinn og skape en ny lidenskap for årets største feiring, påsken.

Much love
Adrian Westbrook

 

I Agapekirka tror vi at Bibelen er Guds ord. Den er ufeilbarlige. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. Bibelen utruster og lærer oss til å leve ut Guds plan for våre liv.

(2. Tim 3:16)

Bønne emne for de neste 30 dager

  • En ny lidenskap for og åpenbaring fra bibelen.
  • Din familie og venner.
  • Ledere i din kirke.
  • Mennesker skal bli frelst og lagt til kirken.