18.mars 2016

 

Dagens lesevers: Johannes 16:16-24

Din sorg vil bli snudd til glede

I dagens tekst leser vi om Jesus som fortsetter å forberede disiplene på det de har i vente og at han skal gå bort. Men de finner det vanskelig å forstå. De er forvirret. Og Jesus forklarer og utdyper igjen.

Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede”.

Igjen blir denne fullkomne gleden nevnt, som vi leste om for noen dager siden i Johannes 15:11. Den gudgitte overnaturlige gleden som kun kan komme fra Himmelen. Den er ikke basert på våre følelser, men den er en gave gitt av Gud på tross av omstendigheter, tap eller mangler.

Det faktum at Jesus skulle gå bort var ufattelig smertefullt for disiplene, og trolig til og med ubegripelig å forstå konsekvensen av. Jesus hadde gjennom de siste årene vært deres læremester, deres kilde til visdom og kunnskap. Mesteren som de fulgte etter uansett hvilket offer det innebar.

Men i disse versene leser vi altså om Jesus som er i prosessen med å ta avskjed med sine disipler. Jesus gjør dette på en kjærlig måte ved å ta tid til å forsikre dem om at de skal sees igjen. Dette er ikke et endelig farvel, og det gjør det kanskje litt lettere for disiplene å takle, selv om de fortsatt sliter med å forstå.

Jesus taler her om flere ulike ting. Han skulle stå opp igjen tredje dagen og dermed se dem igjen. Når han så skulle tas opp til Faderen, ville han sende en stedfortreder, den hellige Ånd, se Johannes 16:7. Den hellige ånd ville bringe en intimitet i felleskapet med Kristus som ikke kunne finne sted i en jordisk relasjon. Den sorgen disiplene kjente på ved å miste sin Mester, ville bli byttet med gleden over en dypere åndelig rikdom og gjenforening idet Talsmannen ble gitt dem (v.22).

Hvordan er det så i våre liv..
Når vi går gjennom ting som vi ikke forstår, og kjenner oss tynget ned av. Klarer vi å ha tro til Gud om at Han vil vende vår sorg om til glede, våre utfordringer om til håp. Vår klagesang om til lovprisning (Salme 30:12)?
Ha tro til Gud og kast all din bekymring på han som har og alltid vil ha omsorg for deg!

 

Ha en velsignet dag!
Trine