19 mars 2016

Dagens kapittel: Johannes 17

Her har Jesus akkurat avsluttet sin siste preken før korset. Jesus begynte med å undervise om hvordan vi skal tjene og elske hverandre, og om hvordan han er veien, sannheten og livet. Jesus lovet å sende Den Hellige Ånd og å gi oss sin enestående fred.  Jesus underviste om enhet med ham, (det sanne vintreet), forfølgelse, og hvordan sorg skal bli snudd til glede. Innimellom ble løftet om DHÅ gjentatt før Jesus avslutter med vi har seier over verden. Jesus har nå fullført sin gjerning og har prekt sin siste preken for å forberede disiplene på et paradigme skifte. Jesus skal ikke lenger fysisk være sammen med de, og som avslutning ber Jesus i disiplenes nærvær.

Jesu bønn kan deles i tre deler: Bønn seg selv, for de 11 disiplene og for alle troende. Hebrerbrevet nevner at Jesu går i forbønn for oss i himmelen, og Johannes 17 gir oss et lite innblikk i hvordan det arter seg. Det er den siste delen, den som gjelder oss, vi skal se litt på.

Jesus ber om at vi alle skal være ett med hverandre slik som Gud Fader og Sønnen er ett, med og i hverandre. Og likeså, at vi skal være ett med Gud. Videre konstaterer Jesus at den herlighet han har fått av Faderen har han gitt oss. Hvorfor? – For at vi skal være ett! Ett med hverandre, ett med Jesus, og Gud Fader skal være ett med oss i Jesus. Dette for at verden skal skjønne at Gud Fader har sendt Jesus og at Gud Fader elsker menneskene slik han elsker Jesus, og ønsker å være ett med de. La Den Hellige Ånd detonere denne sannheten i ditt sinn: Gud elsker deg så høyt at Jesus gir deg sin og Faderens herlighet, for at du skal være ett med Jesus og vår far i himmelen. Og du være ett med dine brødre og søstre i troen, slik som Gud Fader og Jesus er ett.

 

Ronnie Fagervoll