20.03.2016

Dagens lesevers: Markus 14:1-16 og Markus 14:26–42

 

I Markus kapittel 14 kan vi lese svært om Jesu godhet mot oss mennesker. I denne andakten skal vi fokusere på den andre delen av kapittelet i leseplanen (vers 26-42).

Det er to forskjellige hendelser som foregår her. Først ser vi at Jesus åpenbarer til Peter at han snart kommer til å fornekte Jesus. Peter benekter naturligvis dette. Det som er så fantastisk er at selv om Jesus visste dette om Peter, så har det ingen negativ påvirkning til hvor høyst Jesus elsker Peter. Jesus kjente Peter bedre enn Peter kjente seg selv.

Vi mennesker har ofte en fasade som kan dekke over våre svakheter, men Jesus kjenner alle våre svakheter, og likevel elsker Han oss men en så enorm kjærlighet. Han som kjenner oss best, elsker oss også høyest!

For det andre så ser vi at Jesus er i bønn til Gud i Getsemane. Jeg snakket med en mann som hadde vært utenfor en ulykke og brukket nakken. Skadene gjorde han lam fra brystet og ned, med litt bevegelse i armene. Kort etter dette så var det svært mange som ba for han, men han ble ikke helbredet. Litt etter litt begynte han å akseptere at han sannsynligvis kom til å være lam for resten av livet. Han beskrev da om hvordan Han opplevde å lese om Jesus i Getsemane. Legg merke til at Jesus bønnfaller sin Far i himmelen om å få slippe å gå igjennom det som ventet Ham. Men Jesus fikk ikke det bønnesvaret som Han kanskje følte at Han trengte. Han ba om at Guds vilje måtte skje. For en oppmuntring dette burde være for oss. Om vi har opplevd å bli skuffet fordi vi ikke får det bønnesvaret vi ber om så kan vi huske at Jesus har hatt en sterk opplevelse av dette. Vi kan huske at Guds vilje likevel er til det beste for oss, selv om det ikke alltid føles slik ut der og da.

Min bønn i dag er at vi skal stole på Gud og Hans vilje igjennom alt vi går igjennom. Takk Jesus for at Han som kjenner oss bedre enn noen andre, elsker oss så ufattelig høyt! Takk for at Han kan styrke oss i alle våre prøvelser, fordi Han har erfart hvordan det er å bli testet.

 

Gud velsigne dere i Jesus navn, amen!

 

Kristoffer E. Godø.