21.03.16

Dagens lesevers: Markus 14:43-50

 

Guds vei og ikke min

“…slik at skriftene skulle oppfylles” (Mar 14:49b) var noe av det Jesus sa til disiplene sine i det han ble forrådt og arrestert. Jesus fokuserte på Guds Ord midt i sin største livskrise. Rett før han ble arrestert sa han til disiplene sine: ”Min sjel er tynget til døden av sorg…” (Mar 14:34). Han var klar over prisen han snart skulle betale. Jesus var ekte og ropte ut til sin pappa: ”Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.” (Mar 14:36). Han var avhengig av sin Far hele tiden.

Jeg beundrer hvordan Jesus aldri gav opp og at han stolte på sin Far og Hans plan for sitt liv. På grunn av dette så har vi fått evig liv og en fantastisk meningsfull fremtid. Jeg ønsker å bli mer lik Jesus. GI ALDRI OPP! Stol på Gud med hele deg i gode dager og vonde dager. La Guds Ord fylle ditt liv. La løftene fra vår Far i himmelen gjenopprette, forvandle og sette deg fri.

Joh 8:32 sier: ” Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”. La Guds Ord tale til deg, oppfriske din ånd og fornye ditt sinn.

For å oppsummere så vil jeg nevne disse tre setningene som du kan huske:

  1. La Guds Ord fylle livet ditt
  2. Stol på Gud i hver situasjon
  3. Gi ALDRI opp!

 

Kjærlig hilsen

Noemi Lopez Kalvø