22. mars 2016

 

Dagens lesevers:  Markus 15:1-15

 

En for alle

Jesus er tatt til fange og bragt inn foran Pontius Pilatus. Det er en veldig spesiell situasjon, fordi man har ingen anklage mot Jesus som kan erklære han skyldig. Han er og blir fullstendig uskyldig. Det er mange som har etterprøvd rettssaken mot Jesus – og stadig blir anklagene mot Jesus gjenstand for diskusjon – men konklusjonen er den samme:  Jesus er uskyldig.

Kan du se for deg Jesus stå der – Guds enbårne Sønn – som hele tiden visste at Han var kommet for å dø for menneskets synder. Se for deg alle anklagerne, som kom med mange anklager mot Ham – uten at Han svarte dem et ord. For en Konge, for en verdighet Han har – for en Majestet!

I vers 5 står det at Pilatus undret seg over at Jesus ikke svarte på noen av anklagene mot Ham. Men Jesus visste hvor dette bar – mot korset – som var selve hensikten for at Han var kommet. I hele menneskets historie er det bare ett eneste menneske som ble født for å dø – og det er Jesus Kristus – vårt offerlam.

Paulus sier i 2. Korinterbrev 5:21

For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.

 

Så hvorfor står Jesus her – foran Pilatus, øversteprestene og folket? Han står her for deg og meg. Han står her fordi Han skal ta alle som vil tro på Ham – fra den tilstanden som Adam hadde brakt alle inn under; syndere– til den nye tilstanden som rettferdige i Kristus. Jesus hadde oppfylt hele loven på våre vegne – og nå skulle Han ta straffen for menneskets opprør mot Gud og til slutt lide døden – på våre vegne!

Det du må forstå er at alt det som Jesus gjorde – det gjorde Han for deg. Om du hadde vært alene som menneske på jorden, så ville likevel Jesus gjort det samme – fordi Han elsker deg! Gud tenker positivt om deg – alltid. Han tenker fremtid og håp for deg, for din familie, for barna dine, for jobben din, for Norge – for verden!

Jesus visste hvorfor Han var kommet – Han visste hva han skulle gjøre – og Han visste HVEM han skulle gjøre dette for – DEG! Ett offer – en gang for all evighet! (Hebreerbrevet 10:14)

Du er høyt elsket – grip sannheten!

 

Ha en nydelig dag

 

Runar Andersen