23.mars 2016

 

Dagens lesevers: Markus 15:16-47

 

Jesu død gir oss adgang til Guds nærvær

 

Dagens lesing tar oss gjennom noen av de mest smertefulle øyeblikkene av påskens budskap. Jesus som spottes, kles i purpurkappe som et tegn på kongelighet for anledningen. Han piskes og mishandles så voldsomt at han ikke er i stand til å bære korset til Golgata, noe som var vanlig skikk for den som skulle korsfestes.

Vi ser at Jesus testes i vers 29-30:

”Nå! Du som river ned templet og bygger det opp på tre dager, frels deg selv og kom ned fra korset”. Men Jesus kunne ikke være din og min Frelser dersom han skulle gi etter for folkets press og spott og frelse seg selv.

Jesus sto fast ved sin hensikt, å bære all verdens synd, skam, sykdom og smerte ved å dø på korset. I vers 34 uttrykker Jesus den intense fortvilelsen han følte, og det var ikke bare den fysiske smerten han kjente på. Han var nedtynget av byrden av menneskehetens synd, og gjennom hans fullstendige identifisering med oss som syndere i tillegg til å kjenne på at Gud virkelig hadde forlatt ham, ropte han med høy røst: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”

 Idet Jesus trekker sitt siste pust, revner forhenget i tempelet i to. Forhenget som var symbolet på skillet mellom oss og Gud. Forhenget som holdt oss adskilt fra det aller helligste, som gjorde at kun prestene kunne komme inn i Guds nærvær. Da Jesus døde på korset, revnet forhenget og ga deg og meg fri adgang til Guds vidunderlige nærvær. Borte var krav om å presentere offer for å komme tett inntil Gud. Jesus åpnet veien for oss til å ha fellesskap med vår himmelske Far. For en FANTASTISK sannhet!

I dag oppmuntrer jeg deg. Ta noen minutter og uttrykk din takknemlighet. Takk Jesus for at han var villig til å gå lidelsens vei for at du og jeg skal få ha fellesskap med han. DU kan fritt søke inn til han og være i hans nærvær, når som helst, hvor som helst og akkurat slik som du er. Har du ingen annen grunn til å være takknemlig i dag, så er det mer enn nok..

 

Ha en velsignet dag fylt med takknemlighet!

Trine