24. mars 2016

 

Dagen lesevers: Salmene 22

 

Det øyeblikk som verden ventet på.

 

Gjennom hele det gamle testamentet finner vi tydelig løfte om en messias som skulle komme og skape en vei for at vår verden skulle få oppleve frelse. Jesu korsfestelse og oppstandelse var det øyeblikket som verden ventet på i flere tusen år. I dag leste vi Salme 22 som var skrevet av David og det er en profeti om dette øyeblikk. Denne salmen sammen med Jesaja 53 er nok de mest kjente profetier om den kommende redning for vår verden og hva Kristus måtte gå gjennom for å frelse oss.

Det er fire konkrete ting som David profeterer om i denne salmen som skjer med Jesus.

  1. Vers 2 – Han ble forlatt av Gud
  2. Vers 8-9 – Han ble spottet av mennesker
  3. Vers 17 – Hans hender og føtter ble gjennomboret
  4. Vers 22 – Det ville kastes lodd om hans klær

Er ikke dette fantastisk? En mann flere tusen år før øyeblikket fikk vite nøyaktig hva som måtte til for at vi kunne oppleve frelse. Ikke bare det, Jesus også brukte de nøyaktig ord som David skrive i vers 1 når han hang på korset: «Min Gud, Min Gud hvorfor Du forlatt meg?».

Det som også er interessant med denne salmen er at oppstandelsen av Messias er klart underforstått mellom avslutningen av bønnen i vers 21 og begynnelsen av ros sangen i vers 22.

I lidelse ber frelseren om befrielse «fra løvens gap». Dette er en metafor for satan. Rett etter denne desperate bønnen av befrielse følger umiddelbart versene 22-24 med en lovsang som takker Gud for at Han hører hans bønn og utfrir ham. Dette er da sett som en lovsang til den oppstandene messias – Jesus Kristus.

Jesus døde i vårt sted slik at vi kan leve fri fra løvens gap. Fri fra syndens makt og konsekvens, fri fra de våpen som satan vil prøve å bruke mot deg. Denne salmen minner oss enda en gang om den store prisen som Jesus måtte betale for vår frihet og den kraft som finnes i hans oppstandelse.