25. mars 2016

Dagens kapittel: Markus 16

 

Oppstandelsen, vår kvittering!

 

FANTASTISK! Jesus har stått opp dra de døde!

Det mest omdiskuterte, kontroversielle og viktigste tema i hele historien – Jesus død og oppstandelse!

Jesu oppstandelse fra de døde er svært viktig for oss som kristne – og kanskje noe av det som har møtt mest motstand fra sekulære krefter. Alle er enige om at Jesus var en god mann, at Han var en vis lærer, at Han var en profet. Det er derfor man finner Jesus i stort sett alle religioner i verden i dag.

Men med en gang man sier at Jesus er Guds Sønn – og at Han har stått opp fra de døde – så steiler disse menneskene. Hvorfor det?

Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 15:

17 Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. 18 Da er også de som er sovnet inn i Kristus, gått fortapt. 19 Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. 20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.

21 For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et Menneske. 22 For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus.

Bibelen sier at Jesus døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse. Derfor er oppstandelsen av stor betydning – den er avgjørende. Her er selve krukset i den kristne troen – vi tror at Jesus er Guds Sønn og at Han døde for våre synder – i vårt sted. Videre tror vi at alle våre synder ble dømt i Han, for hvis det hadde vært så mye som en bitteliten synd som Gud ikke hadde dømt, så ville ikke Jesus stått opp dra de døde. Synden hadde ingen makt over Jesus – og syndens ultimate konsekvens er døden.

Derfor er Jesu oppstandelse som en kvittering for deg som tror. Du har en kvittering på at prisen er betalt, på at det Jesus har gjort for deg holder! Du trenger ikke sone noen straff for dine egne synder, du kan ha en ren samvittighet fremfor Gud. Hvordan kan du det? Jo, du har kvitteringen på at prisen er betalt – Jesu oppstandelse!

Og fordi prisen er betalt – så kaller Jesus oss til å spre de gode nyhetene – evangeliet. Og i kraft at det Jesus har gjort – skal vi både preke evangeliet og demonstrere Guds kraft!

Du er kjøpt med en høy pris – fordi Jesus elsker deg.

Prisen er betalt – du har fått kvitteringen – du kan stå fremfor Gud med god samvittighet – som om synd aldri har eksistert i livet ditt – fordi Jesus tok straffen i ditt sted. HAN er din rettferdighet!

 

Ha en nydelig dag

 

Runar Andersen