27.mars 2016

 

Han er ikke død, Han lever!

 

Dagens kapittel: Johannes 20

Historiens store mirakel. Graven er tom. Jesus er oppstått.  For et fantastisk og dramatisk vendepunkt. For en seier over døden! For en overlegen demonstrasjon av Guds makt og styrke! Død ble til liv. Vanære og spott omgjort til jubelrop!

Gjennom kapittel 20 leser vi om Jesu nære familie og etterfølgeres erfaring rundt oppstandelsen og den tomme graven. Noen av dem hadde faktisk vanskelig for å tro at Jesus virkelig var oppstått, og Jesus viser disiplene både hendene og siden sin. Thomas hadde behov for å fysisk kjenne i Jesu naglemerkede hender for å virkelig begripe sannheten.

Så leser vi i vers 21: ”Fred være med dere,! Som min Far har utsendt meg, sender også jeg dere”. Og i verset etterpå ånder Jesus på disiplene og gir dem den hellige Ånd som skal utruste dem til å fullføre oppdraget han har sendt dem på.

Jesus gir disiplene den hellige ånd som livets ånd som også er beskrevet i Rom 8:1-2. Denne livets ånd gjør oss fri fra syndens og dødens lov og herredømme over oss.

Jesus setter ikke krav eller betingelser, det eneste han sier er TA I MOT! Og disiplene blir født på nytt ved den hellige ånds verk. Denne nye fødselen symboliserer tre ulike ting:

  1. Den gir liv og felleskap med Gud (Joh 14:6)
  2. En opplever et nytt perspektiv og mulighet til å se Guds rike ( Joh 3.3)
  3. Guds ord blir klart, troen blir levende og vi forvandles til en ny skapning (2.Kor 5:17).

Jesus åndet liv inn i sine egne og istandsatte dem på denne måten for å fullføre oppdraget som var gitt dem. Det at Jesus åndet liv inn i dem gav dem ubegrenset tilgang til den hellige ånds fylde og visdom, og det forandret totalt deres utrustning og utgangspunkt for videre tjeneste.

I dag er nettopp dette livet og den hellige ånds utrustning tilgjengelig for deg og for meg.

Ef 1:18-20 understreker det ved å si at den samme kraft som oppreiste Kristus fra døden, lever i oss.

TA IMOT! La Den Hellige Ånd fylle deg. La Jesu naglemerkede hender røre ved deg og fylle deg! Han er ikke død! Han lever!!!

 

Gleder meg til feire Jesus sammen med dere på kirka i morgen! Kom med forventning!!!

 

Påskeklem Trine