1. mars

Lagens lesevers:  Markus 9:14-50

Ydmykhet og Kjærlighet

Når vi leser disse versene i Markus 9:14-50 ser vi noe som gjennomsyrer Jesus sitt liv og noe som skal kjennetegne oss som troende: ydmykhet og kjærlighet. Jesus viser oss en ydmykhet som var trygg og ikke trengte å unnskylde seg. Samtidig en ydmykhet som hadde en hensikt til å utruste andre. Se også Markus 10:45

Det var en ydmykhet som både irettesatte noen for deres vantro og hjalp en annen med å vokse i sin tro. Det var en ydmykhet som var klar over veien videre (mot korset, lidelse og død) sammen med en kjærlighet som ville at hans nærmeste forsto hvorfor dette måtte skje.

Legg merke til at hver gang Jesus snakker om sin død, snakker han også om sin oppstandelse. Det var en hensikt bak dette. Det skulle ta bort skammen disiplene kunne oppleve ved å se sin leder korsfestet, og det skulle hjelpe dem å ikke sørge over hans død, fordi tre dager senere ville han stå opp fra de døde. Disiplene klarte dessverre ikke å se at i kjærlighet Jesus advarte dem om hva som skulle skje slik at Guds gode vilje kunne skje. Det står til og med at disiplene ikke ville spørre hva Jesus mente med det han sa om dette. (Markus 9:32)

Til tross for deres mangler og feil, Jesus forsetter å vise kjærlighet og ydmykhet mot sine disipler. For en glede å vite at han fortsatt gjør det mot oss i dag. En kjærlighet og en ydmykhet så stor at det plasserte han på korset, der han tok på seg alle våre synder, mangler og feil, så vi nå kan leve i den seier han har vunnet for oss.

La oss være etterfølgere av Jesus som viser kjærlighet og ydmykhet til alle vi møter.

 

Much Love
Adrian Westbrook

 

I Agapekirka tror vi at Gud er en relasjonell Gud. Vi vil bygge en kirke med gode relasjoner mennesker imellom – et sted for hele familien og alle generasjoner. Vi ønsker å være et hjem og en familie som alltid har plass til flere – et sted hvor alle møtes med kjærlighet, nåde og omsorg.

Bønne emner for de neste 30 dager

  • En ny lidenskap for og åpenbaring fra bibelen
  • Din familie og venner
  • Ledere i din kirke
  • Mennesker skal bli frelst og lagt til kirken