3.mars 2016

Jesus var tilstede i øyeblikket

Dagens lesekapittel: Lukas 19

 

I kapittel 19 følger vi Jesus i flere ulike situasjoner. Vi leser om hns møte med Sakkeus. Vi følger han i møte med en folkemengde, han rir inn i Jerusalem på et esel og han hylles som konge. Kapittelet avsluttes med å beskrive hans sorg over Jerusalems tilstand,  og at tempelet er blitt til en handelsplass fremfor et sted for å BE og søke Gud.

Gjennom alle disse hendelsene, er det flere ting en kan trekke frem, men en tydelig ting som går igjen, er at Jesus er tilstede i øyeblikket. Han lever her og nå, samtidig som at alt han gjør er med på å forberede det som skal komme. Han kunne gått forbi Sakkeus som satt i treet, opptatt som han var på vei til et sted. Men han stopper opp, og i det Jesus er tilstede i øyeblikket, forvandles Sakkeus sitt liv i møte med Kong Jesus.

Når Jesus rir inn i Jerusalem, skapte det stort oppstyr. I Matteus 21.10, står det at hele byen ble satt i bevegelse, og ordet bevegelse brukes også for å beskrive et jordskjelv, noe som tilsier at dette fikk store konsekvenser for alle som var der.
Mange mennesker tok av seg sine kapper og bredte dem ut på veien. De valgte å gripe øyeblikket og var tilstede når Jesus red inn i Jerusalem. Disiplene uttrykte høylytt sin lovprisning selv om de også fikk negative reaksjoner (v39).

Jeg ønsker å oppmuntre deg; Vær tilstede i øyeblikket. Uttrykk høylytt din lovprisning til Jesus. På din arbeidsplass, i ditt hjem, med din familie og i kirka.

Grip muligheten til å oppmuntre noen. Len deg frem og len deg inntil. Kanskje kan nettopp du i dag stoppe opp under noens morbærtre og være en del av å se et liv forvandlet gjennom at Jesu eksempel og kjærlighet får virke gjennom deg?

 

Ha en velsignet dag!

Trine Westbrook

 

 

Bønne emner for de neste 30 dager

  • En ny lidenskap for og åpenbaring fra bibelen
  • Din familie og venner
  • Ledere i din kirke
  • Mennesker skal bli frelst og lagt til kirken