4.mars

Dagens lesevers: Markus 11:1-18

Jesus sin trygghet på sin autoritet og identitet

Dette er et langt kapittel med mange tema en kan belyse. Jeg velger i dag å ta fokusere på  lignelsen om fikentreet.

Jesus var sulten på sin vei fra Betania og fikk øye på fikentreet og gikk for å finne frukt. Da han ikke fant frukt forbannet han treet og senere i kapittelet kom Peter tilbake med rapport om at fikentreet hadde visnet. Da begynte Jesus å undervise dem om tro.

Det vi taler om i din hverdag eller når du står  en presset situasjon gjenspeiler vår tro. Kanskje har du stått i en økonomisk krise og du taler mer om krisen enn troen på å komme ut av den. En kan slite med helse hva blir vårt fokus da ?Vi kan stå i utfordrende relasjoner – hvordan kommer det til utrykk i livene våre ? Sykdommer og problemer kan tale til oss, men hva taler vi tilbake?

Jesus talte død over fikentreet som ikke gav Ham mat. Situasjoner vil alltid tale til oss – vi kan gjøre som Jesus tale tilbake med Guds rikes autoritet og tro. Legge oss over eller bøye oss under.

Vi kan tale ut :

  • ”Vi er mer enn en overvinner i Kristus Jesus”
  • ”Ved dine sår har jeg fått legedom”
  • ”Du er min lege… min forsørger”

Når vi taler ting i tro vil omstendigheter forandre seg. Jesus talte død over fikentreet og det skjedde en varig forandring. Vi har den samme makt når det kommer til våre omstendigheter.

” Jeg har den samme troens ånd som Jesus. Jeg tror derfor taler jeg ”

2.Kor.4:13

Silje Sommer