5. mars 2016

 

Dagens lesevers: Johannes 12:20-26

Dagens skriftsted er på mange måter underlig. Jesus var blitt populær – veldig populær blant mange. Vi kan lese et annet sted at folket ville gjøre Ham til konge – i Israel.

Jesus hadde reist Lasarus opp fra de døde – etter 4 dager i graven – og ryktet hadde spredt seg som ild i tørt gress. Nå hadde også grekerne fått høre om Jesus – og de var kommet for å møte Jesus – de ville se Ham!

Jesus kunne seilt på en bølge av popularitet. Han kunne fått hele nasjonen og andre nasjoner til å komme for å se mirakler, Høre visdomsord og bli begeistret.

Men Jesus visste at dette ikke var grunnen til at Han var kommet. Hans hensikt var å oppfylle loven og deretter dø for dine og mine synder. Derfor sa Jesus at timen var kommet da Han skulle bli herliggjort.

Så sier Han noe veldig interessant i vers 24: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.

Jesus visste at skulle Han bære mye frukt – skulle Hans liv bli fruktbart for deg og meg – så måtte Han lide døden for oss. Og ved å gjøre det – ville Han bære MYE frukt.

Dette kan vi også lese i profetien om Jesus i Jesaja 53:

11 Fordi Hans sjel har hatt møye skal, Han se det og mettes. Ved at de kjenner Ham, skal Min rettferdige Tjener rettferdiggjøre mange, for Han har båret deres misgjerninger.

12 Derfor skal Jeg gi Ham de mange til del, og Han skal få de sterke som bytte, fordi Han utøste sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant overtredere. Han bar manges synd, og gikk i forbønn for overtredere.

 

Så sier Jesus oss noe om viktigheten av riktig fokus i livet. Vi lever ikke livet for denne verden her. Det er ikke DETTE som er målet. Nei, vi har noe bedre i vente – et liv sammen med Jesus her – men også i evigheten. Han sier i vers 25 at: den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

 Når noen har fått smake livet med Jesus – blekner alt annet i forhold. Når noen har fått erfare Guds kjærlighet – så er det ikke noe annet som kan erstatte dette.

Husk at Jesus elsker deg med en evig kjærlighet. Han har gitt alt for deg – fordi Han bare elsker deg – mer enn du kan fatte og begripe.

 

Du er stort velsignet, høyt verdsatt og dypt elsket!

Runar Andersen