6. mars 2016

Dagens lesevers: Markus 11:20-25

 Tro og Tilgivelse

 

Disse fem vers av skriften er så fylt av kraft at det kan forandre ditt liv. Jesus sier i vers 24: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. WOW! For et løfte. Gjennom styrke og kraft i Kristus, vil den største vanskelighet overvinnes, og ting vil forandres og skje når vi ber i tro.

Det er denne gaven av tro, som alle kristne er blitt gitt, som gjør underverker i åndelige ting.

Det rettferdiggjør oss og fjerner fjell av skyld, og kaster dem inn i det dypeste havet, for å aldri stige opp i dommen mot oss. (Rom. 5: 1),

Det renser hjertet (Apg 15: 9) og fjerner fjellene av bedrag, og gjør dem til grønne sletter av Guds nåde.

Det er ved å tro at vi overvinner verden, at satans brennende piler slukkes. Ved tro ser vi ham som er usynlig. Ved tro på Guds ord blir vårt sinn fornyet. TRO er effektivt når det kommer til å fjerne fjell, for i Guds nærvær, blir nemlig fjellet ikke bare flyttet, men fjernet!

Det er også viktig å handle videre på det verset som følger det om troens bønn. I vers 25 står det: Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.

Jesus legger til her at den nødvendige kvalifikasjon av en bønn som flytter fjell, er at vi fritt tilgir dem som på noen måte har såret oss.

Er det noen i din verden som du trenger å tilgi? Kan det være at du holde deg selv tilbake fra alt Gud har for deg på grunn av din ”rett” til å være såret?

Brian Houston sier det slik ”No mature Christian who is seasoned in the Word, has any reasonable excuse to live their life offended!” Det er ikke lett men det vil forandre ditt liv. La idag være en ny start, tilgi den som har såret deg og be en bønn som er så stor at bare Gud kan svare den!

Much love

Adrian Westbrook

 

Bønnemner for de neste 30 dager

  • En ny lidenskap og åpnebaring fra Bibelen
  • Din familie og venner
  • Lederne av din kirke
  • En person som er i din verden som enda ikke tror