Søndag 10. april er du invitert til Frihet21 Worship i Agapekirka kl 20.00

Det vil bli lovsang, bønn, apell med politiker Rigmor Andersen Eide og også fokus på hva som rører seg i vår by med tanke på tema menneskehandel gjennom besøk av ulike gjester.
Inngang er kr 50, men en kan velge å betale mer for å støtte kampen mot menneskehandel. Billetter kan forhåndskjøpes på Agapekirka og Pinsekirka Moa. Det vil også bli mulighet å gi en gave under arrangementet.
På forhånd vil det bli salg av kaffe og noe å bite i, så kom tidlig, ta en selfie med en hensikt og stå sammen med oss i det vi markerer vårt standpunkt mot menneskehandel!
Alt overskudd vil gå til A21, som er en global organisasjon som jobber mot menneskehandel og også spesifikt med å redde ofre og hjelpe disse tilbake til livet (www.a21.org).

Mennesker er ikke en salgsvare! Likevel finnes det 27 millioner ofre for det moderne slaveriet i dag, og prislappen på en slave har aldri vært lavere. Nå som vi vet, hva vil ettertiden si om at dette skjedde på vår vakt? 

Kirken har et moralsk ansvar for å engasjere seg i kampen mot det moderne slaveriet. Et av våre viktigste våpen i denne kampen er bønn og lovsang. Vi ber for ofrene, for bakmenn, for myndigheter og vi ber om økt global bevissthet og engasjement. 

Vi forandrer ikke verden på en dag, men det vi er med på denne kvelden kan bidra til at slaveriet en dag blir avskaffet.

Frihet21 er en årlig solidaritetsmarkering med kirken som pådriver hvor en mobiliserer en bevegelse av menn og kvinner, til å bruke sin stemme for rettferdighet og menneskers frihet.
 
Not for sale
Det vil bli en kamanje på sosiale media kalt «selfie med en hensikt», hvor vi publiserer bilde med Not for sale-plakat.
Hensikten med dette er å markere motstand mot å kjøpe varer og tjeneter levert av ofre for menneskehandel. Det er ikke greit at mennesker selges som en forbruksvare til norske forbrukere!
Vi kan klare dette sammen!
Se videoen til høyre, så ser vi at det nytter. Mennesker blir satt fri og bakmennene blir fengslet.