Vi i Agapekirka tror at misjon er en del av oppdraget til den kristne kirke, og dermed alle kristne.
Vi ønsker å nå ut til andre mennesker med fortellingen om Jesus, samtidig som vi møter deres behov.

India

Vårt hovedprosjekt gjennom Glocal Mission som ledes ut fra SALT Bergenskirken, er drift av en egen bibelskole i Varanasi i India som utdanner menighetsplantere til den regionen. Skolen hadde oppstart i Januar 2014 og sendte ved nyttår 2014/2015 ut de første 20 kirkeplanterne som allerede har vunnet mange mennesker for Jesus.

Elevene som tas inn på bibelskolen får undervisning i Bibelen og trenes til fulltidstjeneste som pastorer og evangelister. Bibelskolen tilbyr et to års opplegg som består av ett år på bibelskolen, og ett år i menighetsplantings-praksis – begge årene med underhold fra Agapekirka. Disse menneskene vil gå inn i unådde områder for å plante menigheter og forkynne evangeliet om Jesus.

For at arbeidet skal være både effektivt og ha god kvalitet har vi innledet et samarbeid med Pastor Gladwin Masih. Han har allerede vært samarbeidspartner med SALT Bergenskirken I flere år og er rektor på bibelskolen de har startet opp i Bihar. Han er også pastor i en kirke i New Dehli.

Pastor Thomas er en av Gladwins nærmeste medarbeidere i dette arbeidet. Han har sammen med sin familie flyttet til Varanasi og startet bibelskolen der. Samtidig med at mennesker stadig kommer til tro opplever de også forfølgelse både i form av fysisk vold, men også motstand fra politiet og myndighetene. Det er med andre ord sterke åndelige festningsverker i Varanasi som må brytes i bønn og faste.

Vi har som mål å sende et team til India en gang i året. Teamet som reiser besøker bibelskolen i Varanasi, underviser og forkynner for elevene og pastorer, og deltar på evangeliseringsmøter . De som har vært med på en slik teamtur forteller om sterke inntrykk, mange mennesker som kommer til tro på Jesus og opplever helbredelse, og dedikerte kristne som fortsetter å fortelle andre om Jesus til tross for at de opplever forfølgelse.

Se bilde fra en av våre turer her

A21

FN estimerer at det er 27 millioner slaver i verden i dag, nesten 150 år etter at slaveriet ble forbudt ved “The 13th Amendment” i den amerikanske  kongressen. Hvert 30 sekund blir et menneske offer for menneskehandel. Vi ser også en eskalering av menneskehandel problematikken i vårt eget land, som fremstår som svært lukrativt for bakmennene. I 2011 var det registrert ca. 300 offer for menneskehandel her i Norge, men det reelle tallet antas å være mye høyere.

Agapekirka støtter et arbeid som heter “The A21 Campaign” der man arbeider for å stanse menneskehandel ved å sette søkelyset på dette. A21 har som mål å avskaffe urettferdighet, i form av slaveri, i det 21. århundre.

De har 4 mål:

1. Hindre folk fra å havne i slaveri
2. Beskytte og støtte de som har blitt utsatt for menneskehandel
3. Straffeforfølge menneskehandlere, og styrke juridiske tiltak mot menneskehandel
4. Sammarbeide med politi, tjenesteleverandører og samfunnets medlemmer for å gi en helhetlig front mot menneskehandel

Menneskehandel er en kriminalitet som er på sterk fremvekst i hele verden, også i Norge, og er i dag verdens nest største handelsvare, som kun toppes av narkotika.

Du finner mer informasjon om dette arbeidet på www.thea21campaign.org.

Watoto

Watoto tilbyr en helhetlig omsorg til foreldreløse og sårbare barn og kvinner i Afrika. Arbeidet ble startet som en respons til de omfattende lidelsene forårsaket av krig og sykdom. Ifølge beregninger fra UNICEF og UNAIDS, er det 47,5 millioner foreldreløse barn i Afrika sør for Sahara. 17,5 millioner av dem har mistet sine foreldre på grunn av AIDS. 2,5 millioner av dem bor i Uganda. Watoto barnekor har reist rundt i hele verden siden 1994. Barna representerer omlag 50 millioner barn i Afrika som er foreldreløse på grunn av HIV/AIDS-epidemien, krig og fattigdom.

Gjennom leken afrikansk musikk og dans og ved å dele personlige historier, presenterer koret Watotos visjon. Hensikten er å skape oppmerksomhet rundt situasjonen til foreldreløse barn og sårbare kvinner i Afrika. Koret setter fokus på problematikken tillknyttet HIV/AIDS, tidligere barnesoldater i Nord-Uganda og fattigdom. Samtidig er konserten sterkt preget av glede, håp og framtidstro.

Alle barna i koret har mistet enten en eller begge foreldrene sine i krig eller på grunn av sykdom. Nå bor de i en av Watotos barnelandsbyer. Barna som får mulighet til å turnere med koret får på en unik måte erfaringer fra andre kulturer og får utvidet sitt verdensbilde. Ofte erfarer de økt selvtillit og opplevelsene er til berikelse for barna på mange områder.

Agapekirka har finansiert et hus for en mor med en storfamilie i en av Watoto sine landsbyer. Et team fra kirka reiste til Uganda og var med og bygde huset. Agapekirka støtter arbeidet økonomisk ved å jevnlig invitere et av Watoto´s barnekor til konsert i Ålesund. Det er også mulighet for å bli personlig støttepartner for ett eller flere barn.

Du finner mer informasjon om dette arbeidet på www.watoto.no

Compassion

Compassion International exists as a Christian child advocacy ministry that releases children from spiritual, economic, social and physical poverty and enables them to become responsible, fulfilled Christian adults.

Founded by the Rev. Everett Swanson in 1952, Compassion began providing Korean War orphans with food, shelter, education and health care, as well as Christian training.
Today, Compassion helps more than 1.2 million children in 26 countries.

Du finner mer informasjon om dette arbeidet på www.compassion.com