Hvem er Jesus?

Matt 16:13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte Jesus disiplene sine: «Hvem sier folk at jeg er?»  

14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»

15«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»

16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.

Jesus Kristus er Guds evige sønn.

Bibelen forteller oss at Jesus er den eneste veien til å oppleve tilgivelse av vår synd og et levende forhold med vår Skaper og Gud.

«Sønnen er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte over all skapelse.» (Kol 1:15)

Hva har han gjort for meg?

For å forstå hva Jesus har gjort for oss må vi forstå at Gud skapte vår verden med en hensikt. Han skapte menneskeheten med en hensikt. Bibelen forteller oss at før du var i din mammas morsliv så var du i Guds tanker.

Gud skapte mennesket for relasjon med Han. Han ønsker et levende forhold med hver og en av oss der vi kan oppleve en trygghet, fred og glede som ikke kan finnes andre steder. Jesus ønsker relasjon med oss mennesker og ikke religion.

Problemet var at menneskeheten med sin frie vilje valgte å ikke følge Guds perfekte plan for deres liv, og gjennom en selvisk handling kom synden inn i vår verden og ble en del av menneskets natur.

Synd skaper et skille mellom mennesket og Gud, et skille som Gud hater fordi han skapte oss for en levende relasjon med han. Synd er en del av den ufullstendig natur som vi er født med og dette er et problem for Gud fordi han så inderlig lengter etter en relasjon med hver og en av oss.

Bibelen forteller oss at Gud elsker verden så høyt at han klarte ikke å se hans dyrebar skapning leve uten hans nærhet, trøst og håp.

Derfor sendte han Jesus for å skape en vei for oss å ta i mot tilgivelse for syndene våre og gjenopprette det levende forhold som Gud skapte oss til. Den tilgivelse som Jesus tilbyr deg vil fullstendig rense deg fra den synd som skiller oss fra Gud.

Derfor ser vi til Jesus, for han er vår Frelser, den som gir mening, hensikt og håp i dette liv.
Jesus sa: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha det til fulle.» (Joh 10:10)

Ditt valg?

Etter å ha lest det som er ovenfor, må vi spørre. Hva har du tenkt å gjøre med det som Jesus har gjort for deg? Gud ønsker et levende forhold med deg, han vil at du oppleve tilgivelse, frihet og en fred som overgår all forstand.

Så hva må jeg gjøre for å bli frelst?

Dette spørsmålet ble stilt av Paulus fra hans fangevokter i Apg 16:30. Svaret var enkelt: Tro på Herren Jesus, og du vil bli frelst.

Hvordan gjør du det?

Jesus svarer på det spørsmålet i Johannes 14: 6, Jesus svarte:« Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Så vi må tro at ”Enhver som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Rom 10:13)

Bønn

Kjære Gud,

Jeg ber denne bønnen fordi jeg vet at det er et skille mellom deg og meg. Tilgi meg mine synder og ta vekk det som skiller oss fra hverandre.

Hjelp meg å sette deg som Herre i mitt liv og holde meg fokusert på planene du har for meg. Jeg tror i mitt hjerte og bekjenner med min munn at Jesus er Herre, og nå er du Herre over mitt liv.

Takk for at du frelste meg. Takk for at jeg nå har fått startet dette levende forholdet med Deg.

Amen

Gratulerer! Du tilhører nå Jesus – Vi gleder oss sammen med deg!  Vi vil gjerne høre fra deg om du har bedt denne frelsesbønnen.
Gi oss beskjed ved å fylle inn skjema nedenfor.

 

 

Ditt navn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Har du noe vi skal be for eller annet du vil fortelle oss, skriv det her: