Sisterhood skal være et sted for deg å knytte vennskap og få fellesskap med andre jenter og kvinner. Vi vil oppmuntre hverandre til å utgjør en forskjell i hverdagen.

Hensikten med Sisterhood er å oppmuntre kvinner i alle slags livssituasjoner til å bruke det Gudgitte potensialet som ligger i hver og en av oss.

Vi møtes to ganger i halvåret til Sisterhood samling.
Disse samlingene er lagt opp på  kvinners premisser. Her er det inspirerende relasjoner, oppmuntrende undervisning, sang og tilbedelse.  Selvfølgelig vil det også serveres mat – hvor du kommer til ferdig dekket bord.

Sisterhood er et sted for deg å slappe av og få nytt påfyll midt i en hverdag full av multitasking og mange oppgaver. Her kan du møte nye eller damer du kjenner fra før og bygge vennskap på tvers av alder, yrke og livssituasjon. Samtidig ønsker vi å rette fokus utover oss selv og bety noe for andre.
I Agape Sisterhood har vi engasjert oss i A21 arbeidet og samler inn penger hvert år til denne organisasjonen, som jobber mot menneskehandel.

For mer informasjon ta kontakt på sisterhood@agapekirka.no