«Lær den unge den vei han skal gå,
så viker han ikke av fra den når han blir gammel»

SuperKids er arbeidet vi har med og for barna i Agapekirka

Søndager

Møtes vi til egen gudstjeneste for barna i alderen 3 år og oppover.
Vi møtes i salen til ”surprise moment”, lovsang forkynnelse, bønn og til slutt gruppe aktiviteter

Inndeling i grupper etter gudstjenesten ser slik ut :
1 -2 år: eget grupperom
3 – 4 år: eget grupperom
5 år – 2 kl.: eget grupperom
3 – 4 kl.: eget grupperom
5 kl.+: egne lokaler ved parkeringen

SK Connectgrupper

Vi har Connect grupper for Kids annenhver fredag
3 – 4 klasse og 5 klasse +
Det går på rundgang i hjemmene.
Vi har lek og moro , bygger vennskap og har fokus på lære barna å bli mer kjent med Guds Ord og trygge i bønn.

SK Kreativ

De som leder lovsang på våre SuperKids-gudstjenester er team med de eldste barna og voksne ledere i SuperKids.
Annenhver torsdag (oddetall) treffes de for å øve.

Alder: 10+

Ledes av : Noemi Kalvø og Robert Sommer

FLOW

er barnekoret vårt som har eksistert siden høsten 2013.
En god gjeng med nydelige prinsesser som gjerne tar imot prinser også!
De øver annenhver torsdag (partall)

Ledes av: Kristoffer og Sharon Fausa

superkids@agapekirka.no

Barneleder Silje Aarflot