Gudstjenester med fokus på Gud som samler hele familien og istandsetter oss for livet og hverdagen

Hjertelig velkommen til Gudstjeneste i Agapekirka hver søndag kl 11.00!

I Agapekirka ønsker vi at våre gudstjenester skal være et av ukas høydepunkt. Våre gudstjenester bærer preg av et tydelig fokus på Jesus, med lovsang og forkynnelse av Guds Ord. Gudstjenesten er kirkas ukentlige samlingspunkt og skal involvere og inkludere hele familien.

Superkids tilrettelegger et fantastisk opplegg for barna parallelt med gudstjenesten i hovedsalen og vi har foreldrerom tilgjengelig med lyd og bildeoverføring for de som har behov for dette.

Vi har engelsk oversettelse tilgjengelig for de som har behov for dette.

Klikk her for å ser hvor vi er på kartet