Vi ser

En voksende kirke

Vi ser en stor og voksende kirke som er umulig å ikke legge merke til, en kirke som påvirker vår verden.

En livsforvandlende kirke

Vi ser en kirke hvor mennesker møter Jesus som sin Frelser, og liv stadig forvandles i møte med Guds nåde og kjærlighet.

En inkluderende kirke

Vi ser en inkluderende kirke hvor mennesker opplever fellesskap, erfarer vennskap og finner nytt håp.

En kirke for mennesker i dag

Vi ser en kirke for mennesker i dag og for en ny generasjon.

En utrustende kirke

Vi ser en kirke som gir mennesker mulighet til å utvikle sitt Gudgitte potensial.

En lovprisende kirke

Vi ser en kirke fylt av lidenskapelig lovprisning og tilbedelse som ikke bare velsigner vår kirke, men når vidt ut til mange.

En tjenende kirke

Vi ser en kirke med engasjerte mennesker som brenner for en visjon som er større enn seg selv, og tjener Gud med villige hjerter.

En sjenerøs kirke

Vi ser en raus og sjenerøs kirke som er til velsignelse for andre. En kirke som engasjerer seg sosialt og praktisk for mennesker som har det vanskelig.

En lederskapskirke

Vi ser en kirke med et dynamisk lederskap som inspirerer til etterfølgelse og stadig utruster nye ledere.

En Jesus-kirke

Vi ser en kirke hvor hele Guds Ord forkynnes på en livsnær og frigjørende måte. En kirke som ærer Jesus og har Ham som forbilde.